XXVIII Asian Pacific Mathematics Olympiad

Logo of APMO

Report of results: Singapore

Rank Last name First name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 Wang Peng Jun, Bryan 7 7 7 7 6 34 Gold
2 Tan Junyao, Joel 7 7 7 0 7 28 Silver
3 Ma Zhao Yu 7 7 7 7 0 28 Silver
4 Liu Ya Jia 7 7 7 7 0 28 Bronze
5 Tan Kieren, Sheldon 5 7 7 0 7 26 Bronze
6 Toh Shan Hong, Dylan 4 7 7 7 0 25 Bronze
7 Goh Kheng Lin, Gabriel 7 7 0 7 0 21 Bronze
8 Boo Tse Yang, Lucas 6 7 0 4 0 17 Hon. Men.
9 Fan Xin Yu, Mattew 7 4 0 5 0 16 Hon. Men.
10 Wang Jianzhi 6 4 0 5 0 15
Total 63 64 42 49 20 238