XXIX Asian Pacific Mathematics Olympiad

Logo of APMO

Report of results: Singapore

Rank Last name First name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 Ma Zhao Yu 7 7 5 7 6 32 Gold
2 Chew Xuan Da, Clarence 7 7 4 7 0 25 Silver
3 Khor Jun Wei 7 7 0 7 1 22 Silver
4 Wang Peng Jun, Bryan 7 7 0 7 0 21 Bronze
5 Goh Hong Pei 7 7 7 0 0 21 Bronze
6 Boo Tse Yang, Lucas 7 7 7 0 0 21 Bronze
7 Tan Wee Kean 7 7 5 0 0 19 Bronze
8 Kong Winfred 7 7 4 0 0 18 Hon. Men.
9 Wang Jianzhi 1 7 7 0 0 15 Hon. Men.
10 Ng Yu Peng 7 7 0 0 0 14 Hon. Men.
Total 64 70 39 28 7 208