XXX Asian Pacific Mathematics Olympiad

Logo of APMO

Report of results: Hong Kong

Rank Last name First name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 Cheng Yan Yau 7 7 7 0 0 21 Silver
2 Tse Alvin Cheuk Hin 7 7 0 5 0 19 Silver
3 Ngai Chi Ki 7 7 4 0 0 18 Silver
4 Fong Tsz Lo 7 7 0 0 0 14 Bronze
5 Wong Tsz Chuen 7 7 0 0 0 14 Bronze
6 Tam Joe 7 0 0 6 0 13 Bronze
7 Leung Harris 0 7 5 0 0 12 Bronze
8 Tam Chi Hang 0 5 7 0 0 12 Hon. Men.
9 Ip Tsz Lok 0 5 0 6 0 11
10 Xu Bruce 7 4 0 0 0 11 Hon. Men.
Total 49 56 23 17 0 145