Asian Pacific Mathematics Olympiad

Results of Australia at APMO 2001


Rank Last Name First Name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 Chan David 7 7 7 1 2 24 NaN
2 Wilcox Stewart 7 7 6 0 2 22 NaN
3 McNamara Peter 7 7 4 2 2 22 NaN
4 Miller Hugh 7 7 6 0 1 21 NaN
5 Tan Yi-Hua 7 3 7 0 2 19 NaN
6 Kwok Andrew 7 7 1 0 4 19 NaN
7 Tan Lit Hau 7 5 1 0 5 18 NaN
8 Ramchen Bobbi 7 2 7 0 1 17 NaN
9 Sheridan Nicholas 7 3 6 0 1 17 NaN
10 White Gareth 7 7 0 0 1 15 NaN
Rank Last Name First Name Scores Award
1 Chan David 7, 7, 7, 1, 2, 24 NaN
2 Wilcox Stewart 7, 7, 6, 0, 2, 22 NaN
3 McNamara Peter 7, 7, 4, 2, 2, 22 NaN
4 Miller Hugh 7, 7, 6, 0, 1, 21 NaN
5 Tan Yi-Hua 7, 3, 7, 0, 2, 19 NaN
6 Kwok Andrew 7, 7, 1, 0, 4, 19 NaN
7 Tan Lit Hau 7, 5, 1, 0, 5, 18 NaN
8 Ramchen Bobbi 7, 2, 7, 0, 1, 17 NaN
9 Sheridan Nicholas 7, 3, 6, 0, 1, 17 NaN
10 White Gareth 7, 7, 0, 0, 1, 15 NaN

Go to APMO 2001 - Go to Australia results