Asian Pacific Mathematics Olympiad

Results of Argentina at APMO 2020


Rank Last Name First Name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 CABRERA Julián Máximo 7 7 2 5 0 21 Gold
2 INAMA Joaquín 7 7 2 2 0 18 Silver
3 RAIMUNDEZ Matías Ezequiel 7 7 1 0 0 15 Silver
4 ZIGER Bruno Martín 7 7 0 0 0 14 Bronze
5 MOZZATTI Francesco 7 7 0 0 0 14 Bronze
6 ARIAS Malén María 7 3 0 0 0 10 Hon. Men.
7 DE RICO Franco 7 0 2 0 0 9 Hon. Men.
8 LOUYS SANZO Jean Paul 0 7 0 0 1 8 Hon. Men.
9 IOTTI Franco 0 7 0 0 0 7 Hon. Men.
10 LUPIN Martín Gabriel 7 0 0 0 0 7 Hon. Men.
Rank Last Name First Name Scores Award
1 CABRERA Julián Máximo 7, 7, 2, 5, 0, 21 G
2 INAMA Joaquín 7, 7, 2, 2, 0, 18 S
3 RAIMUNDEZ Matías Ezequiel 7, 7, 1, 0, 0, 15 S
4 ZIGER Bruno Martín 7, 7, 0, 0, 0, 14 B
5 MOZZATTI Francesco 7, 7, 0, 0, 0, 14 B
6 ARIAS Malén María 7, 3, 0, 0, 0, 10 HM
7 DE RICO Franco 7, 0, 2, 0, 0, 9 HM
8 LOUYS SANZO Jean Paul 0, 7, 0, 0, 1, 8 HM
9 IOTTI Franco 0, 7, 0, 0, 0, 7 HM
10 LUPIN Martín Gabriel 7, 0, 0, 0, 0, 7 HM

Go to APMO 2020 - Go to Argentina results