Asian Pacific Mathematics Olympiad

Results of Colombia at APMO 2018


Rank Last Name First Name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 Díaz Martín 0 7 7 0 0 14 Bronze
2 Aparicio Esteban 0 6 0 6 0 12 Bronze
3 Salazar Gregorio 7 2 0 0 0 9 Hon. Men.
4 Grisales Gómez Luz Elena 7 0 0 1 0 8 Hon. Men.
5 Rodríguez Santiago 7 0 0 0 0 7 Hon. Men.
6 Reyes Beltrán Juan Esteban 3 2 1 0 0 6 NaN
7 Monsalve Catalina 2 0 0 0 0 3 NaN
8 Kook Carlos 0 1 0 0 0 1 NaN
9 Lama Velásquez Laura Sofía 1 0 0 0 0 1 NaN
Rank Last Name First Name Scores Award
1 Díaz Martín 0, 7, 7, 0, 0, 14 B
2 Aparicio Esteban 0, 6, 0, 6, 0, 12 B
3 Salazar Gregorio 7, 2, 0, 0, 0, 9 HM
4 Grisales Gómez Luz Elena 7, 0, 0, 1, 0, 8 HM
5 Rodríguez Santiago 7, 0, 0, 0, 0, 7 HM
6 Reyes Beltrán Juan Esteban 3, 2, 1, 0, 0, 6 NaN
7 Monsalve Catalina 2, 0, 0, 0, 0, 3 NaN
8 Kook Carlos 0, 1, 0, 0, 0, 1 NaN
9 Lama Velásquez Laura Sofía 1, 0, 0, 0, 0, 1 NaN

Go to APMO 2018 - Go to Colombia results