Asian Pacific Mathematics Olympiad

Results of Colombia at APMO 2020


Rank Last Name First Name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 Diaz Martín 7 7 7 0 0 21 Gold
2 Rodriguez Santiago 7 7 2 2 0 18 Silver
3 Salazar Gregorio 7 7 0 0 1 15 Silver
4 Reyes Juan Esteban 7 7 0 1 0 15 Bronze
5 Aparicio Esteban 7 5 0 0 0 12 Bronze
6 Castaño Cesar 7 0 0 0 0 7 Hon. Men.
7 Rodriguez Laura 7 0 0 0 0 7 Hon. Men.
8 Palencia Nicolás 0 5 0 0 0 5 NaN
9 Sarria Lorenzo 2 1 0 0 0 3 NaN
10 Ortiz Maria Alejandra 2 0 0 0 0 2 NaN
Rank Last Name First Name Scores Award
1 Diaz Martín 7, 7, 7, 0, 0, 21 G
2 Rodriguez Santiago 7, 7, 2, 2, 0, 18 S
3 Salazar Gregorio 7, 7, 0, 0, 1, 15 S
4 Reyes Juan Esteban 7, 7, 0, 1, 0, 15 B
5 Aparicio Esteban 7, 5, 0, 0, 0, 12 B
6 Castaño Cesar 7, 0, 0, 0, 0, 7 HM
7 Rodriguez Laura 7, 0, 0, 0, 0, 7 HM
8 Palencia Nicolás 0, 5, 0, 0, 0, 5 NaN
9 Sarria Lorenzo 2, 1, 0, 0, 0, 3 NaN
10 Ortiz Maria Alejandra 2, 0, 0, 0, 0, 2 NaN

Go to APMO 2020 - Go to Colombia results