Asian Pacific Mathematics Olympiad

Results of New Zealand at APMO 2020


Rank Last Name First Name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 Nath Ishan 7 7 7 7 0 28 Gold
2 Baguley Hamish 7 7 2 0 0 16 Silver
3 Ng Ethan 7 7 1 0 0 15 Silver
4 Han Rick 7 7 0 0 0 14 Bronze
5 Xu James 7 7 0 0 0 14 Bronze
6 Masfen-Yan Nathaniel 7 4 0 0 0 11 Bronze
7 He Mackinley 7 1 0 0 0 8 Hon. Men.
8 Chin Ning 7 1 0 0 0 8 Hon. Men.
9 Han Phillip 4 4 0 0 0 8 NaN
10 Chang Grace 7 0 0 0 0 7 Hon. Men.
Rank Last Name First Name Scores Award
1 Nath Ishan 7, 7, 7, 7, 0, 28 G
2 Baguley Hamish 7, 7, 2, 0, 0, 16 S
3 Ng Ethan 7, 7, 1, 0, 0, 15 S
4 Han Rick 7, 7, 0, 0, 0, 14 B
5 Xu James 7, 7, 0, 0, 0, 14 B
6 Masfen-Yan Nathaniel 7, 4, 0, 0, 0, 11 B
7 He Mackinley 7, 1, 0, 0, 0, 8 HM
8 Chin Ning 7, 1, 0, 0, 0, 8 HM
9 Han Phillip 4, 4, 0, 0, 0, 8 NaN
10 Chang Grace 7, 0, 0, 0, 0, 7 HM

Go to APMO 2020 - Go to New Zealand results