Asian Pacific Mathematics Olympiad

Results of Taiwan at APMO 2020


Rank Last Name First Name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 YANG CHENG-HAO 7 7 7 0 0 21 Gold
2 CHANG CHENG-YING 7 3 7 0 0 17 Silver
3 KAO YNU-MAO 7 7 3 0 0 17 Silver
4 HSU PO-HSIANG 7 7 3 0 0 17 Bronze
5 HSU MU-YI 7 7 2 0 0 16 Bronze
6 LIU TE-CHENG 7 7 2 0 0 16 Bronze
7 WU SHANG-YU 7 7 2 0 0 16 Bronze
8 LEE PING-HUNG 7 7 2 0 0 16 Hon. Men.
9 CHENG PAI-LI 7 7 2 0 0 16 Hon. Men.
10 CHEN HUNG-YU 7 7 2 0 0 16 Hon. Men.
Rank Last Name First Name Scores Award
1 YANG CHENG-HAO 7, 7, 7, 0, 0, 21 G
2 CHANG CHENG-YING 7, 3, 7, 0, 0, 17 S
3 KAO YNU-MAO 7, 7, 3, 0, 0, 17 S
4 HSU PO-HSIANG 7, 7, 3, 0, 0, 17 B
5 HSU MU-YI 7, 7, 2, 0, 0, 16 B
6 LIU TE-CHENG 7, 7, 2, 0, 0, 16 B
7 WU SHANG-YU 7, 7, 2, 0, 0, 16 B
8 LEE PING-HUNG 7, 7, 2, 0, 0, 16 HM
9 CHENG PAI-LI 7, 7, 2, 0, 0, 16 HM
10 CHEN HUNG-YU 7, 7, 2, 0, 0, 16 HM

Go to APMO 2020 - Go to Taiwan results