Asian Pacific Mathematics Olympiad

Results of Malaysia at APMO 2020


Rank Last Name First Name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 ZI SONG YEOH 7 7 3 0 0 17 Silver
2 LI XUAN TAN 7 7 0 1 0 15 Silver
3 TZE SHEN TRISTAN CHAANG 7 7 0 0 0 14 Bronze
4 ZHIYANG WAN 7 7 0 0 0 14 Bronze
5 JER REN WONG 7 7 0 0 0 14 Bronze
6 TAYE CHENG EAN IAN GEORGE 7 0 0 0 0 7 Hon. Men.
7 HUA ZHI VEE 0 5 0 0 0 5 NaN
8 HONG YEE CHONG 2 0 0 0 0 2 NaN
9 MOHD TALHAR AAMIERUL HARITH HELMI 1 0 0 0 0 1 NaN
Rank Last Name First Name Scores Award
1 ZI SONG YEOH 7, 7, 3, 0, 0, 17 S
2 LI XUAN TAN 7, 7, 0, 1, 0, 15 S
3 TZE SHEN TRISTAN CHAANG 7, 7, 0, 0, 0, 14 B
4 ZHIYANG WAN 7, 7, 0, 0, 0, 14 B
5 JER REN WONG 7, 7, 0, 0, 0, 14 B
6 TAYE CHENG EAN IAN GEORGE 7, 0, 0, 0, 0, 7 HM
7 HUA ZHI VEE 0, 5, 0, 0, 0, 5 NaN
8 HONG YEE CHONG 2, 0, 0, 0, 0, 2 NaN
9 MOHD TALHAR AAMIERUL HARITH HELMI 1, 0, 0, 0, 0, 1 NaN

Go to APMO 2020 - Go to Malaysia results