Asian Pacific Mathematics Olympiad

Results of Thailand at APMO 2019


Rank Last Name First Name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 Lapate Papon 7 7 4 0 7 25 Gold
2 Saengrungkongka Pitchayut 7 7 3 0 6 23 Silver
3 Somsirivattana Thana 7 7 2 0 7 23 Silver
4 Therdpraisan Natanon 7 7 1 0 7 22 Bronze
5 Samuthrsindh Paramuth 7 7 0 0 7 21 Bronze
6 Suriyaamaranont Chatchanun 7 7 0 0 7 21 Bronze
7 Kangwanteerawat Nonya 7 7 3 0 0 17 Bronze
8 Jinapong Jirayus 7 7 3 0 0 17 Hon. Men.
9 Anchaleenukoon Nithid 7 6 3 0 0 16 Hon. Men.
10 Watcharapreechanon Narabode 5 7 3 0 0 15 Hon. Men.
Rank Last Name First Name Scores Award
1 Lapate Papon 7, 7, 4, 0, 7, 25 G
2 Saengrungkongka Pitchayut 7, 7, 3, 0, 6, 23 S
3 Somsirivattana Thana 7, 7, 2, 0, 7, 23 S
4 Therdpraisan Natanon 7, 7, 1, 0, 7, 22 B
5 Samuthrsindh Paramuth 7, 7, 0, 0, 7, 21 B
6 Suriyaamaranont Chatchanun 7, 7, 0, 0, 7, 21 B
7 Kangwanteerawat Nonya 7, 7, 3, 0, 0, 17 B
8 Jinapong Jirayus 7, 7, 3, 0, 0, 17 HM
9 Anchaleenukoon Nithid 7, 6, 3, 0, 0, 16 HM
10 Watcharapreechanon Narabode 5, 7, 3, 0, 0, 15 HM

Go to APMO 2019 - Go to Thailand results